Ciesz się jazdą na rowerze, nic Cię nie zaskoczy

ubezpiecz się !

Trzy rodzaje ubezpieczenia

możliwość wykupienia polisy na pojedynczy wyjazd albo na wszystkie podróże w ciągu roku

możliwość wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży z przyczyn losowych

Ubezpieczenie do 10 mln EUR

koszty leczenia pokrywane są w wariancie platynowym do kwoty 10 mln EUR a OC do 500 tys. EUR

koszty transportu ubezpieczonego nie są limitowane i nie obciążają sumy ubezpieczenia (w tym transport medyczny do Polski)

Szeroki katalog assistance

katalog usług assistance obejmuje ok. 50 pozycji, koszty akcji poszukiwawczych finansowane do pełnej sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance

szeroki zakres sportów amatorskich w podstawowej ochronie – w tym jazda na rowerze

zdarzenia po spożyciu alkoholu objęte ochroną we wszystkich wariantach bez dodatkowych opłat

Trzy zakresy ubezpieczenia

Ubezpieczenia różnią się między sobą sumą ubezpieczenia i limitami, wybierz najlepszą dla Ciebie opcję.

Jeżeli masz pytania albo wątpliwości zadzwoń lub napisz:

Rafał Piórek +48 607 607 071

r.piorek@asecurica.pl

 

Ile kosztuje ubezpieczenie w podróży?

Odpowiedź brzmi: to zależy. Koszty ubezpieczenia podróży zaczynają się od 7,49 zł. Najtańsze pozycje zazwyczaj zapewniają podstawową ochronę, a te najdroższe kierowane są do osób o specjalnych wymaganiach: np. starszych, przewlekle chorych, czy uprawiających sporty ekstremalne. W przypadku wyjazdu do różnych regionów należy zabezpieczyć się minimum na kwotę:

 • 20 000 euro – Europa
 • 30 000 euro – inne kontynenty
 • 100 000 euro lub ubezpieczenie bez limitu – kraje o najwyższych kosztach leczenia (USA, Kanada, Australia)

Jeśli tylko istnieje taka możliwość, lepiej wybrać wyższą wartość ubezpieczenia. Choć 20, 50 czy 100 tysięcy euro wydają się astronomicznymi wartościami, to trzeba się liczyć z tym, że koszty leczenia mogą być nawet wyższe. Czasami nawet najprostsze operacje podnoszą tę kwotę kilkunastokrotnie.

Czym jest polisa turystyczna?

Polisa turystyczna (podróżna) to dokument, który potwierdza zapewnienie ochrony podczas wyjazdu. Najczęściej decydują się na niego osoby wyjeżdżające za granicę, chociaż niska cena ubezpieczenia wakacji krajowych przyciąga również tych podróżujących po Polsce.

Większość polis turystycznych składa się z 4 elementów:

 1. Koszty leczenia i assistance (KL)
 2. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (OC)
 3. Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 4. Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Ubezpieczenie kosztów leczenia ( KL )

To najważniejszy element umowy, bez którego lepiej nie wybierać się za granicę. Właśnie dzięki niemu uzyskasz pomoc w razie konieczności ratowania zdrowia lub życia. Wizyty w szpitalach, konsultacje u lekarzy i transport medyczny to jego najważniejsze elementy. Ubezpieczenie może też obejmować usługi dodatkowe, takie jak pomoc w zakupie leków.

Sprawdzając warunki ubezpieczenia kosztów leczenia, zwróć szczególną uwagę na:

 • wyłączenia ochrony, czyli listę sytuacji, w których ubezpieczyciel nie wypłaci pieniędzy,
 • rodzaj rozliczenia, czyli to, kiedy i w jakiej formie ubezpieczony otrzyma pokrycie kosztów,
 • gwarantowane sumy kosztów leczenia, czyli jaką maksymalną kwotę ubezpieczyciel wypłaci na pokrycie wydatków związanych z leczeniem,
 • rozszerzenia, istotny punkt – muszą obejmować ewentualnie występujące choroby przewlekłe, ciążę lub pomoc w razie wypadku związanego z uprawianiem sportów ekstremalnych.

Czasami wystarczy przeznaczyć na tę część ochrony kilka złotych więcej, a warunki umowy zmienią się na dużo lepsze. Tańsze pozycje mogą niestety zawieźć w sytuacji kryzysowej.

Odpowiedzialność cywilna ( OC )

Ta część ubezpieczenia zagwarantuje odszkodowanie osobom trzecim, jeśli posiadacz polisy uszkodzi ich mienie lub doprowadzi do czyjegoś uszczerbku na zdrowiu. Wyroki sądów bywają surowe i zdarza się, że oprócz zwrotu kosztów leczenia opiewających na dziesiątki lub setki tysięcy euro, nakazują wpłaty dożywotniej renty dla poszkodowanego. Dlatego należy pamiętać – brak OC za granicą może wpłynąć na całą przyszłość urlopowicza.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków ( NNW )

Jeśli w trakcie podróży ubezpieczony ulegnie wypadkowi, który na stałe wpłynie na jego funkcjonowanie (tzw. trwały uszczerbek na zdrowiu), ubezpieczyciel wypłaci kwotę określoną w umowie. Jej wysokość określona jest w z tabeli, która opisuje możliwe wypadki i wysokości wypłat. Po decyzji ubezpieczyciela środki wpłyną na konto posiadacza polisy.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Przydatne szczególnie przy podróży samolotem. Zdarza się, że bagaże podróżnych zostają zniszczone lub ukradzione, a ci zostają niemal bez niczego w obcym kraju. Ta umowa zabezpieczy finansowo na wypadek takiej sytuacji. Bywa, że nie jest to punkt obowiązkowy umowy ubezpieczenia, jednak warto się nad nim zastanowić.

Dlaczego EKUZ nie wystarczy ?

Uprawnia do leczenia wyłącznie na terenie krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), więc jeśli wybieramy się gdzieś dalej – na przykład do krajów Azji, USA, krajów Afryki, a nawet do Turcji, Tunezji czy Egiptu, to EKUZ nam się nie przyda.

Konieczność korzystania z usług jedynie z publicznych placówek, które mają podpisaną umowę z odpowiednikiem polskiego NFZ. Karta nie zapewnia pokrycia kosztów prywatnej opieki zdrowotnej. Jeśli karetka zawiezie nas do niepublicznego ośrodka zdrowia, będziemy zmuszeni za wizytę i leczenie zapłacić. Za wizytę u lekarza w Europie zapłacimy średnio ok. 300 – 700 zł, a za tygodniową hospitalizację 6 800 – 8 800 zł.

Uprawnia do podstawowej pomocy medycznej. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której konieczna będzie kilkudniowa hospitalizacja czy operacja, to pacjent ponosi dodatkowe koszty leczenia za granicą. A te potrafią być niezwykle wysokie, np. za dobę spędzoną w szpitalu w Hiszpanii zapłacimy około 1 700 zł, w Grecji – około 1 500 zł, a w Chorwacji kwotę w okolicach 700 zł.

zapewnia ochronę zdrowia w formie, w której objęci są nią lokalni mieszkańcy. Dlatego jeśli w danym kraju pacjenci muszą za niektóre usługi płacić (np. przejazd karetką, usługę dentystyczną, założenie gipsu), my także za nie zapłacimy. Co więcej, w niektórych krajach pacjent musi zapłacić część kwoty za wizytę lekarską i w takim wypadku posiadacz karty EKUZ również będzie musiał zapłacić tę część i koszty te nie podlegają refundacji przez NFZ.

Koszty repatriacji pacjentów są wysokie, na przykład koszty transportu samolotem z krajów europejskich wynoszą od 30 000 zł do 100 000 zł. 

Koszty repatriacji pacjentów są wysokie, na przykład koszty transportu samolotem z krajów europejskich wynoszą od 30 000 zł do 100 000 zł. 

gwarantuje ochronę w krajach zaliczanych do strefy Europa i Świat. Zakres terytorialny nie jest narzucony z góry, Klient wybiera kraj docelowy podróży.

należy jednak pamiętać o limitach na konkretne świadczenia (zapisy w OWU).
W wielu miejscach, szczególnie w kurortach, dostęp do państwowych placówek medycznych jest utrudniony lub nie są one najlepiej wyposażone, brakuje w nich specjalistów i leków. Chcąc zorganizować profesjonalną pomoc, zwracamy się do prywatnych placówek medycznych, które wymagają za swoje usługi wysokich opłat, które pokrywane są w ramach wykupionej polisy w Colonnade.

organizuje pomoc i pokrywa wydatki poniesione na wizytę lekarską, transport karetką do szpitala, zabiegi ambulatoryjne, hospitalizację, operację, badania, leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów bólowych i zapalnych, i in.
Ubezpieczony może przez całą dobę uzyskać pomoc. Centrum Assistance zorganizuje pomoc w każdej sytuacji objętej ochroną ubezpieczeniową.

których przeprowadzenia nie można odłożyć do czasu powrotu do kraju.
Centrum Assistance dokonuje wyboru szpitala, który najlepiej odpowiada stanowi zdrowia Ubezpieczonego, organizuje dowóz do szpitala środkiem transportu sanitarnego, organizuje dowóz ze szpitala do miejsca czasowego pobytu oraz pozostaje w ciągłym kontakcie ze szpitalem oraz Ubezpieczonym.

to znaczy transport Ubezpieczonego świadczony jest do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Assistance takiego transportu na teren kraju, a jego koszt nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia oraz assistance.

• poza kosztami leczenia zawiera ubezpieczenie Assistance – w razie potrzeby osoba z Centrum Assistance wskaże najbliższą placówkę medyczną, zorganizuje pomoc, skontaktuje się z rodziną w kraju etc.
• Ponadto ubezpieczenie może zawierać NNW, OC, ubezpieczenie bagażu, rozszerzenie ochrony o choroby przewlekłe, uprawianie sportów różnego rodzaju, itp.Istotne dokumenty do pobrania (pliki pdf)

Nigdy nie zostawiaj zakupu polisy na ostatnią chwilę

Upewnij się, że zakres ochrony spełnia Twoje oczekiwania

Czy naprawdę potrzebuję ubezpieczenie turystyczne ?

Posiadając dobre ubezpieczenie turystyczne, jesteśmy chronieni przed wydatkami, których z reguły nie przewidujemy. Będzie to np. rehabilitacja, leczenie poza granicami kraju, powrót do domu po wypadku, skrócony urlop, opóźniony lot, czy też skradziony bagaż. W każdej z tych sytuacji, czekają nas dodatkowe, a często niemałe koszty. Z uwagi na ochronę własnych funduszy, o wiele bardziej opłaca się zainwestować w dobrą polisę, niż ryzykować wydatek kilkuset, a nawet kilkudziesięciu tysięcy euro.

Potrzebujesz pilnej pomocy lub chcesz złożyć wniosek o zwrot kosztów:

W razie problemów w relacjach z ubezpieczycielem

zadzwoń lub napisz:

Rafał Piórek    +48 607 607 071     r.piorek@asecurica.pl

Image